หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ

  การพิมพ์ข้อความท้ายหนังสือราชการ

  เกณฑ์โรงเรียน ICU

  การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ปรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น 200 ชั่วโมง

  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

  รัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559