หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\nites\httpdocs\core_main\function\function_button.php on line 257

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\nites\httpdocs\core_main\function\function_button.php on line 257
  การพิมพ์ข้อความท้ายหนังสือราชการ  
      

 จังหวัดสกลนคร ขอแจ้งการพิมพ์ข้อความท้ายหนังสือราชการจากเดิม "ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้" เป็น "อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร" โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun IT๙ ขนาดตัวอักษร ๑๘ ตัวหน้า และเอียง ไว้ท้ายหนังสือราชการ 
: คุณคือผู้ดูแล ระบบ
: 2560-10-30