หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\nites\httpdocs\core_main\function\function_button.php on line 257

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\nites\httpdocs\core_main\function\function_button.php on line 257
  เกณฑ์โรงเรียน ICU  
      

 ตามที่พณฯรมว.ศธ.นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้มีนโยบายที่ยกระดับโรงเรียนที่มีสภาพที่ต้องพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)
    ในการนี้ผมจึงขอประสานเบื้องต้นกับท่านผอ.เขตให้ท่านตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน(ICU)ในสังกัด ทั้งนี้ทุกโรงเรียนที่คัดเลือกจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ประกอบเป็นรายโรงเรียน
1.ชื่อโรงเรียนพร้อมที่ตั้งและสังกัด
2.ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่
    2.1 ข้อมูลครู
    2.2 ข้อมูลนักเรียน
    2.3 ข้อมูลด้านคุณภาพ
3.องค์ประกอบการพิจารณา
4.เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามองค์ประกอบ
5.การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน
6.เป้าหมายการพัฒนาในถาพรวม

  สพฐ. จะส่งหนังสือสำรวจอย่างเป็นทางการต่อไป

หมายเหตุ องค์ประกอบและเป้าหมายการพัฒนาตามองค์ประกอบ เป็นการกำหนดของเขตพื้นที่การศึกษาตามบริบทของแต่ละๆโรงเรียน: คุณคือผู้ดูแล ระบบ
: 2559-12-26