หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\nites\httpdocs\core_main\function\function_button.php on line 257

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\nites\httpdocs\core_main\function\function_button.php on line 257
  ปรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น 200 ชั่วโมง  
      

 

สพฐ.แจงขยายเวลาเรียนภาษาอังกฤษป.1-3

สพฐ.แจงขยายเวลาเรียนภาษาอังกฤษป.1-3 เพิ่มจาก 40 ชม.ต่อปีเป็น 200 ชม.ต่อปี เฉพาะร.ร.ที่เรียนทางไกลให้เริ่มเทอม 1/2560 เตรียมจัดส่งCDสื่อการสอนให้ร.ร.

            เมื่อวันที่ 8 พ.ย.59 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามโดยพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ซึ่งกำหนดให้โรงเรียนต้องเพิ่มเวลาเรียนจาก 40 ชั่วโมงต่อปีเป็น 200 ชั่วโมงต่อปี หรือจาก 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็น 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยให้เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยให้บริหารจัดการเวลาและบูรณการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เข้ากับ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,ศิลปะ,การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสุขศึกษาและพลศึกษา อย่างไรก็ตาม เมื่อมีประกาศดังกล่าวออกไปทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า สพฐ.ลดการเรียนและไม่ให้ความสำคัญกับ 4 กลุ่มสาระฯดังกล่าว ขณะที่บางโรงเรียนยังสับสนในการปฏิบัติ

            “สพฐ.ขอชี้แจงว่าจากการติดตามการใช้หลักสูตรมีข้อเสนอว่าชั้นป.1-3 ไม่ควรเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระฯแต่ควรเน้นกลุ่มสาระฯหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนที่เหลือ 4 กลุ่มควรใช้วิธีการบูรณาการผ่านกิจกรรมไม่เน้นเนื้อหา ส่วนการพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีมีทักษะชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องทำต่อเนื่องและสามารถใช้ช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กได้อยู่แล้ว ทั้งนี้ เด็กในวัยนี้จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเรียนต่อไปในชั้นสูงขึ้น ซึ่งการเพิ่มเวลาเรียนภาษาอังกฤษก็จะเน้นให้ความสำคัญกับการใช้ภาษา มากกว่าวิธีใช้ภาษา มีความคล่องแคล่วในการใช้และใช้ได้อย่างถูกต้องด้วย ส่วนการวัดและประเมินผลก็ยังเป็นแบบรายปีเช่นเดิม”ดร.บุญรักษ์  กล่าว

 

            รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศ ศธ.สพฐ.ได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อให้โรงเรียนนำไปปรับใช้ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่รับสัญญาณถ่ายทอดทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล จำนวน 15,369 โรงให้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งสพฐ.จะส่งครูแกนนำภาษาอังกฤษไปประจำที่โรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อจัดการเรียนการสอน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ ได้จัดทำสื่อการสอนเสริมเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้จากเว็บไซต์ youtube และค้นหาคำว่า “Obectv” และ “ENG 24” ขณะเดียวกันสพฐ.จะจัดทำสื่อการเรียนการสอนลงในวีซีดี จำนวน 30,000 ชุด แจกจ่ายไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีปัญหาเรื่องการดาวน์โหลดสื่อการสอนด้วย: คุณคือผู้ดูแล ระบบ
: 2559-12-22