หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\nites\httpdocs\core_main\function\function_button.php on line 257

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in D:\SKN3\vhosts\skn3.net\subdomains\nites\httpdocs\core_main\function\function_button.php on line 257
  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2559  
      

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
: คุณคือผู้ดูแล ระบบ
: 2559-12-20