หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

การจัดโครงการ การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี ๒๕๖๑ "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018" ภายใต้ชื่องาน "ROBOT ADVENTURE"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญชมและร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
       งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ข่าวสาระน่ารู้
 
รวมข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 และม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2558 - 2560 
      ข้อสอบ O-NET ปี 2558 พร้อมเฉลย ! ของ ป.6 ม.3 และ ม.6 https://campus.campus-star.com/onet/28122.html   รวมข้อสอบโอเน็ต ปี 2559 พร้อมเฉลย ป.6 ม.3 และ ม.6 โหลดเก็บไว้ฝึกกันเลยครับ https://campus.campu

การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ 
     

การพิมพ์ข้อความท้ายหนังสือราชการ 
       จังหวัดสกลนคร ขอแจ้งการพิมพ์ข้อความท้ายหนังสือราชการจากเดิม "ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้" เป็น "อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร" โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK หรือ TH Sarab

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นิเทศโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย นายบุญไทย แสนอุบล ศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการพาคุณครูบรรจุใหม่ทำกระบวนการ PLC & Active Learning เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2560
การวิจัยของโรงเรียนเพื่อร่วมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาโดยธรรมชาติ
ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐