หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ระดับภูมิภาค ปีที่ ๑๑ ณ วัดถ้ำพวง (วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม) ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙