หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
คณะผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 3 ออกนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑