.

ห้ศูนย์เครือข่ายฯ ส่งรายชื่อครูเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เพื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ ๕-๖ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ตามบัญชีจัดสรรฯ)

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ทำเนียบบุคลากร 
ทำเนียบบุคลากร
 


นายปรีชา เดือนนิล
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
ศึกษานิเทศก์


นางศรีวิไล ไชยยศ
ศึกษานิเทศก์


นายบุญไทย แสนอุบล
ศึกษานิเทศก์


นายวัชระ คำพลงาม
ศึกษานิเทศก์


นายปริญญา อุปลา
ศึกษานิเทศก์


นายศักดิ์พงษ์ วรรณวาส
ศึกษานิเทศก์


นางสาวพลอยนภัส ทัศนพงษ์
ศึกษานิเทศก์


นางโศรดา พรหมสาขาฯ
ศึกษานิเทศก์


นางนิติพร ศรีโนนยาง
ศึกษานิเทศก์


นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์
ศึกษานิเทศก์


นางยุวดี ชุมปัญญา
ศึกษานิเทศก์


นางสาววิริยา บาลตำบล
ศึกษานิเทศก์


นางสาวจิราพร เลิศลำหวาน
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปานัดดา พลวิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
นายฉลอง เหง้าละคร
รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3
 
ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 54.162.154.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 54,576
 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓
Tel : ๐๔๒ - ๗๙๒๑๓๓  Fax : ๐๔๒ - ๗๙๑๒๐๕
Email : -