.

 การทดสอบเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Pre O-NET ปีการศึกษา 2559 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 โดย ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเป็นสนามสอบ

 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ทำเนียบบุคลากร 
ทำเนียบบุคลากร
 


นายปรีชา เดือนนิล
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี
ศึกษานิเทศก์


นางศรีวิไล ไชยยศ
ศึกษานิเทศก์


นายบุญไทย แสนอุบล
ศึกษานิเทศก์


นายวัชระ คำพลงาม
ศึกษานิเทศก์


นายปริญญา อุปลา
ศึกษานิเทศก์


นายศักดิ์พงษ์ วรรณวาส
ศึกษานิเทศก์


นางสาวพลอยนภัส ทัศนพงษ์
ศึกษานิเทศก์


นางโศรดา พรหมสาขาฯ
ศึกษานิเทศก์


นางนิติพร ศรีโนนยาง
ศึกษานิเทศก์


นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์
ศึกษานิเทศก์


นางยุวดี ชุมปัญญา
ศึกษานิเทศก์


นางสาววิริยา บาลตำบาล
ศึกษานิเทศก์


นางสาวรุ้งณพัชร์ อิทธิเดชธีรนันท์
ศึกษานิเทศก์


นางสาวจิราพร เลิศลำหวาน
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวปานัดดา พลวิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
นายฉลอง เหง้าละคร
รองผู้อำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3
 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.225.21.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 50,719
 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓
Tel : ๐๔๒ - ๗๙๒๑๓๓  Fax : ๐๔๒ - ๗๙๑๒๐๕
Email : -