หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

การจัดโครงการ การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี ๒๕๖๑ "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018" ภายใต้ชื่องาน "ROBOT ADVENTURE"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอเชิญชมและร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
      มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระ
ข่าวสาระน่ารู้
 
รวมข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 และม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2558 - 2560 
      ข้อสอบ O-NET ปี 2558 พร้อมเฉลย ! ของ ป.6 ม.3 และ ม.6 https://campus.campus-star.com/onet/28122.html   รวมข้อสอบโอเน็ต ปี 2559 พร้อมเฉลย ป.6 ม.3 และ ม.6 โหลดเก็บไว้ฝึกกันเลยครับ https://campus.campu

การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
คณะผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 3 ออกนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 3 ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นิเทศโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย นายบุญไทย แสนอุบล ศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการพาคุณครูบรรจุใหม่ทำกระบวนการ PLC & Active Learning เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2560
การวิจัยของโรงเรียนเพื่อร่วมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาโดยธรรมชาติ