หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้"

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2559 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 และชั้นมัธยมศึก
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ 
       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข่าวสาระน่ารู้
 
เกณฑ์โรงเรียน ICU 
       ตามที่พณฯรมว.ศธ.นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้มีนโยบายที่ยกระดับโรงเรียนที่มีสภาพที่ต้องพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)     ในการนี้ผมจึงขอประสานเบื้องต้นกับท่านผอ.เขตให้ท่านตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องพัฒนาเป็

การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

ปรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น 200 ชั่วโมง 
        สพฐ.แจงขยายเวลาเรียนภาษาอังกฤษป.1-3 สพฐ.แจงขยายเวลาเรียนภาษาอังกฤษป.1-3 เพิ่มจาก 40 ชม.ต่อปีเป็น 200 ชม.ต่อปี เฉพาะร.ร.ที่เรียนทางไกลให้เริ่มเทอม 1/2560 เตรียมจัดส่งCDสื่อการสอนให้ร.ร

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ 
       รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
ประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวปฏิบัติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการดำเนินงานตามนโยบาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ออกนิเทศโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ ๔ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
การอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ในระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศาลากลางน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3