หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวสาระน่ารู้ 
รายละเอียดข่าว
 
  เกณฑ์โรงเรียน ICU  

     

 ตามที่พณฯรมว.ศธ.นพ.ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้มีนโยบายที่ยกระดับโรงเรียนที่มีสภาพที่ต้องพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)
    ในการนี้ผมจึงขอประสานเบื้องต้นกับท่านผอ.เขตให้ท่านตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน(ICU)ในสังกัด ทั้งนี้ทุกโรงเรียนที่คัดเลือกจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ประกอบเป็นรายโรงเรียน
1.ชื่อโรงเรียนพร้อมที่ตั้งและสังกัด
2.ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่
    2.1 ข้อมูลครู
    2.2 ข้อมูลนักเรียน
    2.3 ข้อมูลด้านคุณภาพ
3.องค์ประกอบการพิจารณา
4.เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามองค์ประกอบ
5.การขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน
6.เป้าหมายการพัฒนาในถาพรวม

  สพฐ. จะส่งหนังสือสำรวจอย่างเป็นทางการต่อไป

หมายเหตุ องค์ประกอบและเป้าหมายการพัฒนาตามองค์ประกอบ เป็นการกำหนดของเขตพื้นที่การศึกษาตามบริบทของแต่ละๆโรงเรียน

ประกาศโดย : คุณคือผู้ดูแล ระบบ
วันที่ประกาศ : 2559-12-26