หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวสาระน่ารู้ 
รายละเอียดข่าว
 
  การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

      ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๐ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙


ประกาศโดย : คุณคือผู้ดูแล ระบบ
วันที่ประกาศ : 2559-12-23